• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

520 дин.

Последњи ђерам

Савремена поезија 978-86-7396-429-4 13x20 cm, 64 стр. броширано, илустр. 2013. , ,
Подели

Књи­га пе­са­ма По­след­њи ђе­рам је умно­го­ме и по­след­њи по­здрав јед­ном вре­ме­ну, јед­ном све­ту и јед­ном жи­во­ту ко­ји не­ста­је, ту пред на­шим по­гле­ди­ма. Песник је на свој „срем­ски на­чин“ испевао још једном оду свом прелепом завичају. Си­гур­но је да ће оваква књига у ско­рој бу­дућ­но­сти би­ти дра­го­це­ност…

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.