• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.
О „Свету књиге“

Издавачка кућа „Свет књиге“ основана је 1995. године у Београду. У нашој издавачкој продукцији посебно место заузимају књиге из савремене српске књижевности, општесрпске историје и културне прошлости Срба у матици и региону. Нарочито су запажена репрезентативна монографска дела из историје и културне баштине, обимне научне студије, књижевна критика, песничке збирке, народна књижевност. „Свет књиге“ је посвећен неговању највиших стандарда у издаваштву. Наш тим искусних уредника, лингвиста, рецензената, преводилаца и ликовних уметника учествује у свакој фази припреме књиге – од редактуре рукописа, преко лектуре, коректуре, графичке и ликовне припреме, до штампања, маркетинга и дистрибуције.

Посебну пажњу посвећујемо представљању наших издања на сајмовима књига и промоцијама у земљи, региону и шире. Трудимо се да ауторима из различитих области пружимо могућност да објаве оригинална, стручна и креативна дела, те да њихова реч допре до најширег круга читалаца. Наши аутори су академици, угледни професори и књижевни критичари, истакнути новинари, бројни надарени ствараоци, песници и књижевници, из земље и иностранства. При уређивању књига, водимо се идејом да квалитетне књиге и поруке садржане у њима имају снагу да инспиришу и понуде нова сазнања.

 


About us

Svet knjige is an independent publisher established in Belgrade, Serbia, in 1995. Our publishing portfolio comprises a wide range of books, notably contemporary Serbian literature, and general and cultural history of the Serbs. We take pride in our top-quality monographs in the fields of history and cultural heritage, voluminous scientific studies, literary criticism, poetry collections, folk literature. We are committed to maintaining the highest publishing standards. Our dedicated team of professional editors, reviewers, linguists, translators and designers take part in each stage of the publishing process – from reviewing and proofreading the manuscript, through graphic and art design, to production, marketing and distribution.

We place a particular emphasis on presenting our books at fairs and promotions in the country and abroad. We strive to give an opportunity to authors to bring their original, professional and creative works across an array of genres to the broadest circle of readers. Our authors include academicians, distinguished professors and literary critics, renowned journalists, and numerous talented authors – poets and writers, from the country and abroad. Our editorial decisions are informed by a belief that high-quality books and the ideas they convey have a transformative power and are the source of new knowledge and inspiration.

 


Билтен Света књиге

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.