• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.
Попуст

1.100 дин.

Ратни дневник, Пале 1993–1995

Превод с холандског: Владимир Постников

Документи 978–86–7396–564-2(СК) 16,5x24 cm, 432 стр. тврди повез, фотографије ,
Подели

Од истог аутора

Јени Лигтенберг

Јени Лигтенберг, апотекарка из малог холандског места, уписала се у ред великих хероина 20. века. Вођена искреним човекољубљем, храбро је отишла у њој непознатe Пале и провела близу три године у тамошњој ратној болници „Коран“. Посветила се бризи о рањеницима целим својим бићем. Била је задивљена херојством, хуманошћу и етиком српских лекара. Стекла је пријатељства за цео живот. Помагала је несебично и пожртвовано. Болела ју је патња српског народа. А још више лицемерност представника међународне заједнице који су манипулисали жртвама и слали у свет нетачну и извитоперену слику ратне стварности, ширећи мржњу према Србима.

Поред свакодневног рада у болници, Јени Лигтенберг је пратила догађаје на јавној сцени. Била је неуморна. Слала је дописе западним редакцијама, обраћала се на многе међународне адресе и одлучно протестовала – као онда када је кра­јем ле­та 1995, уз уче­шће ме­ђу­на­род­них сна­га NA­TO по­че­ло бом­бар­до­ва­ње срп­ских бол­ни­ца у Па­ла­ма, Ка­син­до­лу, Бла­жу­ју, Брч­ком…

Драгоцена су и њена сазнања о догађајима на са­ра­јев­ским Мар­ка­ла­ма, у Сре­бре­ни­ци и Срп­ској Кра­ји­ни, за­сно­ва­на на до­сад не­по­зна­тим из­во­ри­ма и по­вер­љи­вим из­ја­ва­ма по­је­ди­них ме­ђу­на­род­них пред­став­ни­ка, ме­ђу ко­ји­ма су били и ње­ни зе­мља­ци Хо­лан­ђа­ни.

Странице Дневника Јени Лигтенберг представљају вредан историјски документ о у грађанском рату у Бо­сни и Хер­це­го­ви­ни.

Осврт објављен у Политици, 15. 8. 2016.

 

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.