• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.
Препорука

1.200 дин.

Почетак рата у Босни и Херцеговини – документи и догађаји

Документи 978-86-7396-610-6 16,5x23,5 cm, 342 стр. тврди повез
Подели

На основу тајних докумената који су му били доступни док је обављао високе дужности у безбедносним структурама БиХ и на основу непосредног увида у обимну документацију која се чува у Архиви Хашког трибунала, где је процесуиран – Мићо Станишић осветљава догађаје и односе на политичкој сцени у Сарајеву, током 1991. и првих месеци 1992. године.

Књига, између осталог, садржи податке о муслиманском и хрватском на­о­ру­жа­ва­њу ци­вил­ног ста­нов­ни­штва, о тајном фор­ми­ра­њу њихових па­ра­вој­них фор­ма­ци­ја и припремама за рат. Из­ло­же­на гра­ђа до­ка­зује да од­го­вор­ност за из­би­ја­ње ра­та сно­се политичке вође Му­сли­ма­на и Хр­ва­та ко­ји су кршењем Устава БиХ одлучили да се на­сил­ном се­це­си­јом из­дво­је из Ју­го­сла­ви­је. У том смислу, аутор је објаснио и питања значајна за разумевање узрока верско-грађанског рата у БиХ 1992–1995. године.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.