• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

700 дин.

Приче са терена

Посебна издања 978-86-7396-517-8 13,5x20,5 cm, 100 стр. броширано 2015.
Подели

„Ово пи­са­ње је не­се­бич­но и до­бро­на­мјер­но пре­но­ше­ње ис­ку­ства. При­че, ко­је га чи­не ни­су при­че при­ча­ња ра­ди. Па­жљи­вим чи­та­њем чи­та­лац ће из сва­ке при­че до­би­ти ко­ри­сну по­у­ку… Пи­шу­ћи ову књи­гу на­сто­јао сам да при­че бу­ду са­же­те, по­ве­за­не хро­но­ло­шким ре­дом, чи­ње­нич­ним до­га­ђа­ји­ма и ин­те­ре­сант­не за чи­та­о­ца.“ (Аутор)

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.