• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

700 дин.

Српска православна црква у Дубровнику

Баштина 978-86-7396-172-9 14х20,5 cm, 72 стр тврди повез, фотографије у боји 2008. , ,
Подели

Монографија о српској православној цр­кви у Ду­бров­ни­ку и о ње­ним кул­тур­ним и на­ци­о­нал­ним зна­че­њи­ма. У тек­сту је из­ло­жен исто­ри­јат по­ди­за­ња Саборног храма Св. Благовештења у Дубровнику, опи­са­не нај­зна­чај­ни­је ико­не и цр­кве­не дра­го­це­но­сти и пред­ста­вљен цр­кве­ни му­зеј.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.