4.800 дин.

Pregled shvatanja politike

978-86-7396-516-1 17,5x24,5 cm, 721 стр. тврди повез
Подели

Књига садржи преглед најзначајних схватања политике, од античког периода (Сократа, Платона, Аристотела, стоика), Римског царства, хришћанства и Св. Августина, средњег века (Томе Аквинског), шпанских филозофа, Лутера, Калвина, Бодина, преко Декарта, Спинозе, Лајбница, Лока, Хјума, француских просветитеља, мислилаца америчке револуције. Приказана су и схватања модерних филозофа – Канта, Фихтеа, Шелинга, Маркса, Енгелса, Вебеа, Лењина, а размотрена су и питања глобализације, европеизације и балканизације.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.