• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

900 дин.

Моћ умјетничке ријечи

978-86-7396-899-5 14,5x21 cm, 224 стр. броширано 2024. ,
Подели

Књига садржи иза­бра­не при­ка­зе де­ла до­ма­ћих ауто­ра об­ја­вље­не од по­чет­ка 2014. до кра­ја 2023. го­ди­не. Уз сваки приказ књиге назначено је гласило у коме је претходно објављен, а уз по­го­во­ре књи­га­ма назначени су име ауто­ра и на­зив књи­ге, из­да­ва­ч, ме­сто и го­ди­на об­јав­љи­ва­ња. Тек­сто­ви у књи­зи сло­жени су по го­ди­на­ма њи­хо­вог об­ја­вљи­ва­ња.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.