• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.
Попуст

600 дин.

Знамените жене и владарке српске

Векови 86-7396-106-8 14х21 cm, 134 стр. броширано, илустр. 2007.
Подели

Исто­ри­чар Ми­лен­ко М. Ву­ки­ће­вић (1867–1935) до­но­си у овој књи­зи жи­во­то­пи­се зна­ме­ни­тих срп­ских вла­дар­ки из сред­њег ве­ка. За­ни­мљи­во пи­са­ни Ву­ки­ће­ви­ће­ви исто­риј­ски тек­сто­ви уте­ме­ље­ни су на по­у­зда­ној исто­риј­ској гра­ђи.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.