• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

400 дин.

У срцу споменар

Савремена поезија 978-86-7396-684-7 14x21 cm,96 стр. тврди повез 2019.
Подели

Од истог аутора

Војин Остојић

„Може се ре­ћи да се овај пје­сник да­је, као чо­вјек, про­ми­шља­њу о на­ци­о­нал­ним бри­га­ма и суд­би­ни сво­га на­ро­да. Са­мим тим пје­сни­ко­ва ри­јеч до­би­ја свој­ства ко­ја ди­ра­ју у са­му бит на­ци­о­нал­ног би­ћа, али и јед­но див­но осје­ћа­ње лир­ског тка­ња и  моћ­не ме­та­фо­ре, до­не­кле сро­че­не у ка­скад­ном об­ли­ку, али уви­јек са сја­јем ље­по­те у оку и искром ми­ло­зву­ка за­бо­де­ном у ухо!“ (Из поговора Аћима Тодоровића)

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.