• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

1.200 дин.

Српско-турски рат 1912.

Векови 978-86-7396-783-7 16,5x23,5 cm, 249 стр. тврди повез, фотографије , ,
Подели

Од истог аутора

Станоје Станојевић

У текстовима обједињеним у овој књизи, Станоје Станојевић објаснио је међународне односе и процесе који су у контексту решавања Источног питања довели до стварања савеза балканских држава и уласка Србије у рат против Турске 1912. године. Као непосредни учесник ратних догађаја, изложио је динамику борбених дејстава српских дивизија током ослобађања Косова, Куманова, Скопља, Прилепа, све до бит­ке за Би­то­љ и из­би­ја­ња срп­ског При­мор­ског од­ре­да на оба­лу Ја­дран­ског мо­ра.

Блистави су описи ратног попришта код Куманова, где је вођена одлучујућа битка у којој је уништена турска Вардарска армија. Станојевић наводи при­ме­ре ју­на­штва ста­ре­ши­на и вој­ни­ка, али и чи­та­вих је­ди­ни­ца. Импресивне су слике драматичних подвига Седмог пука који је у првом дану Кумановске битке, „сâм ско­ро 24 са­та без сме­не и без по­мо­ћи, из­др­жао на­па­де три тур­ске ди­ви­зи­је“. Плени живописна панорама битке за Об­ла­ко­во код Битоља, која ће оста­ти као „јед­на од нај­слав­ни­јих и нај­сјај­ни­јих стра­ница у на­шој рат­ној исто­ри­ји“. Догађаји на ратној сцени предочени су у књизи систематично и свеобухватно.

Промоција у Дому Војске Србије, 28. 9. 2022.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.