• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

650 дин.

Кнегиња Љубица

Векови 978-86-7396-191-0 14,5х20,5 cm, 101 стр. тврди повез, илустр. 2008. , ,
Подели

Од истог аутора

Драгослав Страњаковић

Исто­ри­чар Дра­го­слав Стра­ња­ко­вић на­пи­сао је ис­цр­пан жи­во­то­пис кне­ги­ње Љу­би­це, су­пру­ге срп­ског кне­за Ми­ло­ша Обре­но­ви­ћа. Књига обилује мноштвом вредних документарних података и чита се као узбудљив, аутентичан роман о једној снажној личности српске историје.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.