• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

640 дин.

Душа на длану

Савремена поезија 978-86-7396-399-0 13,5x21 cm, 110 стр. тврди повез 2013.
Подели

Од истог аутора

Славица Стојић

„У исто­ри­ји ли­те­ра­ту­ре че­сто се по­ја­вљу­ју гра­ђе­ви­на­ри као пе­сни­ци. Пр­ви пут се су­сре­ћем са по­е­зи­јом ко­ја на­ста­је из до­жи­вља­ја све­та ко­ји вр­ши ана­ли­зу кр­ви и нај­сит­ни­је са­стој­ке чо­ве­ко­ве. Мо­жда је то тај­на успе­ха Сла­ви­це Сто­јић, да нам ве­ли­ко­ду­шно да­ру­је свој та­ле­нат и да упра­во из вла­сти­те кр­ви и су­шти­не суп­стан­це из­го­во­ри сво­је суп­тил­не сти­хо­ве и на­да­све спи­ри­ту­ал­ни до­жи­вљај све­та.“ (реч Емира Ку­сту­ри­це)­

 

 

КОРЕН

 

Дошло је време да птице своје

из топлог гнезда пустим и ја.

Срце се стегло зебње пуно,

а душу испуни необичан страх.

 

Да свако има свој правац и пут

свесна сам тога одавно ја.

Да време дође када се мора напустити мајчин скут,

кад-тад.

 

Дадох им крила, у лет их дигох,

ко оружје дадох љубав и поштење.

Кад крену да лете, да крила шире,

да благослов мој их прати од мене.

 

А када живот препреку стави,

виспрено тада нека извуку,

из завежљаја тог што им спремих,

ту бескрајну љубав и мудрост за пут.

 

Летите птице, ширите крила,

доступно нека вам буде све.

Али једно нека не напушта ваш ум,

да увек знате корен где је.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.