• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

Аутор

Томислав Даниловић

Томислав Даниловић је рођен 1935. године у Пријевору (Чачак). Завршио је гимназију у Чачку и Српску православну богословију у Призрену. Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду 1958. године, на којем је 1975. године магистрирао на тему „Уговорна казна због задоцњења“, а октобра 1980. године одбранио докторску дисертацију на тему „Клаузуле о искључењу и ограничењу (ублажавању) уговорне одговорности“.

У току дугогодишњег радног ангажовања (преко 53 године), обављао је послове из делокруга државне управе од општине до Федерације, вршио правосудну и правобранилачку функцију, обављао послове предавача-сарадника за предмет Облигационо право на Правном факултету у Крагујевцу; а у привреди – послове правне превентиве и индустријске својине и заступања. Последњих двадесет година обавља адвокатску делатност. Активно је учествовао у више стручних, радних, међуресорних тимова на припреми законских пројеката и на изради системских закона у области друштвено-економских промена (Закон о предузећима, Закон о страним улагањима, Закон о привредним друштвима, Закон о хартијама од вредности и др.).

Стечено правно искуство непосредном применом права из основа учешћа у припреми бројних уговора, посебно уговора са страним елементом, као и из основа учешћа у решавању великог броја спорова и других правних предмета из свих области права, у улози судије, правобраниоца, адвоката и правног консултанта, уз упоредно ангажовање на пословима законодавних активности, сумирао је и објавио у више књига, у више десетина домаћих и страних стручних часописа, листова и посебних публикација.

Самостално приредио једну књигу и једну књигу-синопсис, а као коаутор – четири књиге коментара и приручника за примену права у области организовања и пословања предузећа свих облика својине, организационог и својинског и организационог преструктурирања и управљања из основа рада и капитала, и преко две стотине научних и стручних радова, расправа и чланака из области грађанског, привредног, радног, а посебно облигационог права и права индустријске својине (нарочито заштите права на жиг, ауторства и лиценци). Рецензирао шест књига, коментара закона и приручника из области примене имовинског и радног права и права становања.

Добитник је ордена Светог Саве другог степена и више друштвених признања и награда за дугогодишњи рад и стручно ангажовање.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.