• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

Blog

Osvrt na knjigu Junaci iz ustanicke epopeje Filipa Visnjica, 29-12-2020 Vecernje novosti

Јунаци из устаничке епопеје Филипа Вишњића

Сви песнички портрети су умрежени са биографским подацима и историјским чињеницама. Између осталих, представљена су нека од нај­ве­ћих име­на Срп­ске ре­во­лу­ци­је: Ка­ра­ђор­ђе, Лу­ка Ла­за­ре­вић, Ја­ков Не­на­до­вић, Сто­јан Чу­пић, Јан­ко Ка­тић, Ми­лош По­це­рац, Ан­тo Бо­ги­ће­вић, Ла­зар Му­тап, Иван Кне­же­вић, Зе­ка Бу­љу­ба­ша. Пре­о­вла­ђу­ју име­на уста­ни­ка ко­ји су бра­ни­ли Под­ри­ње и Ма­чву.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.