• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

850 дин.

Усидрена на броду

Савремена проза 978-86-7396-444-7 13,5x21 cm, 211 стр. броширано 2013.
Подели

Од истог аутора

Злата Живадиновић

„Тај­на је скри­ве­на у на­шој при­ро­ди, ко­ја се слу­чај­но огла­си и по­кре­не у кри­тич­ном мо­мен­ту ка­да иде­ја и од­лу­ка шта да ра­ди­мо бле­сне као му­ња и од нас на­пра­ви хе­ро­је. Те­шко је под­не­ти са­зна­ње да ћу мо­жда умре­ти бр­же од дру­гих због не­ке не­из­ле­чи­ве бо­ле­сти, а још те­же је што смо све­сни да она на кра­ју уби­ја и до­сто­јан­ство пред дру­ги­ма ко­ји­ма је та­ко­ђе исто до­су­ђе­но да умру, али чи­сто и не­на­да­но. Че­сто сам чу­ла да ни­ко не­ма суд­би­ну ко­ју за­слу­жу­је, а у ства­ри сви ми ми­сли­мо да не­ма­мо ону ко­ју за­слу­жу­је­мо.“ (Аутор)

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.