• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

1.100 дин.

Knjiga o Mostaru

Приредио: Боривоје Пиштало

Баштина 86-7396-112-2 17х24 cm, 472 стр. тврди повез, илустр. 2006. , ,
Подели

Knjiga o Mostaru представља збор­ник пу­бли­ци­стич­ких, про­зних, по­ет­ских, исто­риј­ских, до­ку­мен­тар­них и ли­ков­них при­ло­га о гра­ду Мо­ста­ру и ње­го­вим жи­те­љи­ма. Реч је о рас­ко­шном до­ку­ме­нту о укуп­ним зна­че­њи­ма гра­да Мо­ста­ра у срп­ском кул­тур­ном про­стору.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.