• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

630 дин.

Капије љубави

Савремена поезија 978-86-7396-340-2 14х21 cm, 97 стр. броширано 2012.
Подели

Од истог аутора

Радослав Милошевић

У збир­ци Ка­пи­је љу­ба­ви пе­сник Ра­до­слав Ми­ло­ше­вић ни­же љу­бав­не мо­ти­ве из­ме­ђу ср­ца и ло­го­са, ис­ти­чу­ћи ле­по­те во­ље­ног би­ћа. Пе­сник че­сто при­бе­га­ва ма­ги­ји стиха, прожетог вером у љубав, али и патњом због ра­стан­ка. Из збир­ке из­би­ја по­ру­ка да је љу­бав сна­га ко­ја до­но­си но­во не­бо и но­ву на­ду.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.