• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

700 дин.

Црнотравац

Романи 978–86–7396–586–4 14,5х21 cm, 320 стр. броширано 2016.
Подели

Од истог аутора

Небојша Константиновић

По мај­ци Цр­но­тра­вац а по оцу Ле­сков­ча­нин, Небојша Константиновић остао је не­рас­ки­ди­во ве­зан за свој род­ни крај. Овај ро­ман, пр­ве­нац, на­стао је на осно­ву исти­ни­тих до­га­ђа­ја, из бур­ног пе­ри­о­да на­ше про­шло­сти, ко­је је аутор уткао у жи­вот глав­ног ју­на­ка.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.