• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

600 дин.

Бен Акибино путовање по Европама

Приредила: Марија Циндори

Корица: Михаило Писањук

Жива баштина 978-86-7396-225-2 14,5х21 cm, 104 стр. броширано, илустр. 2009. , , ,
Подели

Од истог аутора

Бранислав Нушић

Књи­га ху­мо­ристичко-по­ли­тич­ких ко­зе­ри­ја ко­је је Ну­шић у при­вид­ној фор­ми пу­то­пи­са об­ја­вио у По­ли­ти­ци 1908. Тре­звен и кон­зер­ва­ти­ван дух, Ну­шић до­бро­ћуд­но па­ро­ди­ра наш па­те­ти­чан, по­вр­шан и ла­ко­ми­сле­н од­нос пре­ма до­стиг­ну­ћи­ма европ­ске ци­ви­ли­за­ци­је, али он и са­ма та до­стиг­ну­ћа ка­ри­ки­ра и пред­ста­вља их као обич­не, нор­мал­не, чак и би­зар­не по­ја­ве…

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.