• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

Аутор

Раде Пецикоза

Раде Пецикоза, рођен 1949. на Вељем Лугу, општина Вишеград, Република Српска (Босна и Хецеговина). Завршио је основну школу „Вук Караџић“ 1964, а гимназију 1968. у Вишеграду. Војну академију КоВ ЈНА 25. класе, општи смер, завршио је 1970. у Београду, а специјалистички смер – саобраћајна служба 1972. у Подгорици. У чин потпоручника саобраћајне службе ЈНА произведен је 1972. Гарнизони службовања: Љубљана, Загреб и Београд. Постдипломски студиј на Грађевинском факултету у Љубљани, у организацији Факултета грађевинских знаности Свеучилишта из Загреба – прометни смер, уписао је 1977. Све испите је положио до завршетка студија 1979. Полагањем разлике испита на Војно-техничкој академији КоВ ЈНА у Загребу, саобраћајни смер, израдом и одбраном дипломског рада 1982, стекао је звање дипломираног инжењера саобраћаја. Израдом и одбраном магистарског рада под називом: „Допринос разматрању стабилности система: возач–возило–пут–околина“ 1985. издата му је диплома о завршеном постдипломском студију којом је постигао посебну стручност у техничкој струци и стекао академски степен магистра техничких наука. Ванредним школовањем у Центру високих војних школа у Београду, завршио је Генералштабну школу Војске Југославије, те му је 1994. издата диплома о усавршавању и оспособљавању за обављање дужности у јединицама тактичко-оперативног нивоа. На лични захтев му је 1995. престала професионална војна служба у Војсци Југославије, у чину потпуковника. Решењем Министарства правде Републике Србије број уписан је у регистар сталних судских вештака за област саобраћаја. Пословима вештачења саобраћајних незгода професионално се бави од 1995.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.