• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

560 дин.

У свету маште и снова

Млади дани 978-86-7396-593-2 13x20,5 cm, 100 стр. броширано, илустр. 2017.
Подели

Од истог аутора

Милица Радић

Мотиви садржани у овој збир­ци пе­са­ма су шко­ла, де­ца – уче­ни­ци ко­ји су оста­ви­ли тра­га у песникињом емо­тив­ном жи­во­ту, пти­це, осо­би­то пи­то­ме и ди­вље жи­во­ти­ње из кру­га не­по­сред­ног деч­јег ин­те­ре­со­ва­ња, цве­ће, во­ће.

Збир­ка има три це­ли­не, раз­ли­чи­те по мо­ти­ви­ма и по­ру­ка­ма, а слич­не по на­чи­ну на­ра­тив­ног и лир­ског из­ра­за при твор­би „при­че у пе­сми“ и лир­ских сли­ка…

 

 

ДЕДОВ САВЕТ

 

Деда унуку беседи:

– Ради, синко, не седи.

Рад је човека створио,

и смисао животу даје.

Ко добро ради тај се не каје.

 

Лењи људи тешко живе,

За неуспех друге криве.

Зато, слушај шта деда беседи,

марљиво и стрпљиво ради,

а кад се умориш, лепо седи.

 

То ти говорим јер те волим,

не ленчари кад те молим!

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.