• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

Услови коришћења

Приликом куповине у интернет продавници svetknjige.net све информације се преносе путем јавне мреже у заштићеној (криптованој) форми употребом HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) протокола.

Право на одустанак од уговора

Купац има право да одустане од уговора у року од 14 дана од уручења производа. У случају одустанка од уговора, купац је дужан да пошаље обавештење имејлом на svetknjige@svetknjige.net. Приликом слања обавештења о одустајању, купац може, али није у обавези, да наведе разлоге свог одустанка од уговора.

Купац је дужан да пошаље робу у року од 14 дана од слања обавештења о одустанку од уговора и сам ће сносити трошкове враћања робе, осим у случајевима уколико добије погрешну или оштећену робу.

По пријему производа, утврдиће се да ли је враћена роба неоштећена. У случају оштећења робе које је резултат неадекватног руковања, купац је одговоран за умањену вредност робе која настане као последица руковања на начин који није адекватан. Уколико се утврди да је неисправност наступила кривицом купца, одбиће се враћање цене и роба ће бити враћена купцу о његовом трошку.

„Свет књиге“ је дужан да у року од 14 дана након пријема обавештења о одустајању врати новац на рачун који је купац навео, без обзира на то да ли је роба плаћена готовином или уплатом на рачун.

Рекламација у гарантном року

Рекламације се могу поднети искључиво у случају када је испоручени производ оштећен, некомплетан или не одговара спецификацији наруџбине. Рок за одговор на рекламацију износи осам дана, а рок за решавање рекламације износи 15 дана.

Рекламације се шаљу електронским путем – на имејл: svetknjige@svetknjige.net. Након пријема рекламације, она ће бити размотрена и у року од осам дана од подношења рекламације купац ће бити обавештен о исходу рекламационог процеса.

„Свет књиге“ ће потрошачу који изјављује рекламацију потврдити пријем рекламације електронским путем.

Саобразност

Саобразност робе уговору се утврђује искључиво према својствима и намени робе како је то дефинисано припадајућом декларацијом, односно спецификацијом робе.

„Свет књиге“ је одговоран за несаобразност робе уговору која се појави у року од две године од дана преласка ризика на потрошача. Ако несаобразност настане у року од шест месеци од дана преласка ризика на потрошача, може се претпоставити да је несаобразност постојала у тренутку преласка ризика на потрошача.

Све трошкове који су неопходни да би се роба саобразила уговору, а нарочито трошкове рада, материјала преузимања и испоруке, сноси „Свет књиге“.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.