• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

570 дин.

Име ми је љубав

Савремена поезија 978-86-7396-324-2 13х20,5 cm, 113 стр. броширано 2012.
Подели

Од истог аутора

Екатерини Ирина Славковић

Љу­бав је до­ми­нант­но осе­ћа­ње којим песникиња боји своје стихове. Све­ко­ли­ка љу­бав пре­ма жи­во­ту, Бо­гу, при­ро­ди, а на­да­све љу­бав пре­ма во­ље­ном чо­ве­ку, де­ци, мај­ци, ро­ди­те­љи­ма, сво­јој веч­ној Хе­ла­ди, Ср­би­ји, Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји, хри­шћан­ству, му­зи­ци, ле­по­ти…

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.