• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

Аутор

Бошко Телебаковић

Место и година рођења: Београд, 1948.

Образовање:

Докторат (1985, Факултет политичких наука)
Магистратура (1980, Факултет политичких наука)
Факултетска диплома (1973, Филозофски факултет, Група за филозофију)

Предмет на којима је ангажован: филозофија

Предавачке активности у другим институцијама у земљи и иностранству:

1990: Пољопривредни факултет у Земуну
1993–1995: Учитељски факултет у Призрену
1994–1995: Филозофски факултет у Новом Саду

Области научног интересовања:
историја филозофије,
филозофија политике,
филозофија друштва,
филозофија религије,
филозофска антропологија, етика, естетика.

Најважније објављене књиге:

„Негација и слобода“, Београд, 1988.
„Револуција и ултимум“, Београд, 1990.
„Разум и срећа“, Београд, 1993.
„Увод у филозофију“, Београд, 2001, 2004.
„Античка филозофија I“, Београд, 2002.
„Античка филозофија II“, Београд, 2003.
„Филозофија политике“, Београд, 2004.
„Средњевековна филозофија“, Београд, 2006.
„Приступи уметности“, Београд, 2009.
„Сажета историја филозофије I“, Београд, 2010.
„Филозофија политике I. Човек и слобода“, Београд, 2012.
„Преглед схватања политике“, Београд, 2012. и 2013.
„Студије о Блоху, Адорну и Маркузеу“, Београд, 2014.
„Преглед схватања политике“, Београд, 2015.
„Филозофија политике II. Моћ и морал“, Београд, 2015.
„Уметност, естетика и криза“, Београд, 2017.
„Загонетка човек. Елементи филозофске антропологије“, Београд, 2019.
„Филозофија у раскораку“, Београд, 2020.
„Старија схватања политике“, Београд, 2020.
„Новија схватања политике“, Београд, 2021.
„Филозофија и политика: глобализовање, европеизовање, балканизовање“, Београд, 2021.
„Филозофија и политика: глобализовање, европеизовање, балканизовање“, Београд, 2021.
„Увод у филозофију: 1. Питања“, Београд, 2021.
„Увод у филозофију: 2. Тешкоће“, Београд, 2021.
„Увод у филозофију: 3. Проблеми“, Београд, 2021.
„Филозофија у раскораку: 1. Чворишта“, Београд, 2022.
„Филозофија у раскораку: 2. Испољавања човека“, Београд, 2022.
„Филозофија у раскораку: 3. Муке заједништва“, Београд, 2022.
„Елементи филозофске антропологије. 1. Загонетка човек“, Београд, 2022.
„Елементи филозофске антропологије 2. Ранија схватања човека“, Београд 2022.
„Елементи филозофске антропологије 3. Савремена схватања човека“, Београд 2022.
„Човек и слобода: 1. Место политике у животу“, Београд, 2023.
„Човек и слобода: 2. Мука с истином и слободом“, Београд, 2023.
„Човек и слобода: 3. Појединац и мноштво“, Београд, 2023.
„Моћ и морал: 1. Политичко умеће“, Београд, 2023.
„Моћ и морал: 2. Политичка устројства“, Београд, 2024.
„Моћ и морал: 3. Понашање и добар живот“, Београд, 2024.
„Старија поимања политике: 1. Античка схватања политике”, Београд, 2024.

Књиге

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.