Проза


Потапање ветра

Додати у корпу

Цена: 560 дин.

„Мо­же се са си­гур­но­шћу твр­ди­ти да је Ја­дран­ка Су­че­вић ус­пе­ла у на­ме­ри да по­ве­же „зна­ње” књи­жев­ног тек­ста са оним што би мо­гли на­зва­ти исто­риј­ском ...

Опширније...


Седам јеврејских прича

Додати у корпу

Цена: 760 дин.

„На­ро­чит, по­се­бан ква­ли­тет је­вреј­ских при­ча је­сте њи­хо­ва не­сум­њи­ва аутен­тич­ност, исти­ни­тост, успе­шно пре­о­бра­жа­ва­ње хро­ни­ке ого­ље­них ...

Опширније...


Večernji za Belgrad

Додати у корпу

Цена: 690 дин.

Љиљана Бањанин-Вукић пише о животу у туђини, о различитим судбинама дошљака, њиховим стрепњама од непознатог, храбрости да се крене испочетка, прилагођавању на ново окружење. У четрнаест добро компонованих прича, приказани ...

Опширније...


Фоча; вријеме и догађаји

Додати у корпу

Цена: 540 дин.

Аутор пише о времену свог детињства на које су најснажнији и трајан печат оставили догађаји из Другог светског рата. Дечакову безбрижну идилу „у башти под шишмиром“ прекинула је 1941. година када му комшије (у усташкој ...

Опширније...


Тајна Добровољачке улице

Додати у корпу

Цена: 890 дин.

Прича о трагедији ЈНА у Сарајеву 1992. године може се разумети као инвентар сведочења, које нам помаже да сагледамо нове димензије злочина. Миладин Петровић ствара вишеслојну причу о окрутности, незнању, идеолошкој лаковерности, ...

Опширније...


Пастирево

Додати у корпу

Цена: 790 дин.

Сведок и дете Козаре, Јован Шевић пише о ратном времену, о томе како су Козарчани туђи злочин учинили својом снагом и како су се борили против усташких и немачких хорди које су у суровом походу сејале пустош и смрт (у Другом ...

Опширније...