Проза


Прст попријеко од срца

Додати у корпу

Цена: 900 дин.

Занимљив и узбудљив роман о двојици херцеговачких сељака у позним годинама. Животно упућени један на другога, као комшије и вршњаци, Лазар и Мурат би живели у слози да није прошлости која их оптерећује и будућности које ...

Опширније...


А возови су пролазили, давно...

Додати у корпу

Цена: 850 дин.

Нај­но­ви­јом књи­гом с на­сло­вом А во­зо­ви су про­ла­зи­ли, дав­но..., Гор­да­на Вла­хо­вић, им­пре­сив­ном на­ра­ци­јом ар­ти­ку­ли­ше тра­га­ње за иден­ти­те­том ...

Опширније...


Пун мјесец и огледало

Додати у корпу

Цена: 890 дин.

У двадесет пет изузетно успелих прича, Желимир Млађеновић искрено и топло сведочи судбине својих сународника који су после грађанског рата у Босни и Херцеговини избегли у Канаду. Истанчаним осећајем за њихова сналажења ...

Опширније...


Ima tako ljudi

Додати у корпу

Цена: 980 дин.

Вера Црвенчанин исписује у овом роману аутентичне догађаје из свог живота и живота својих најближих. Посебно место заузима сећање на оца – Јована Црвенчанина, истакнутог ваздухопловног пуковника Војске Краљевине ...

Опширније...


Прсти лудих очију

Додати у корпу

Цена: 950 дин.

Пр­сти лу­дих очи­ју је рат­ни ро­ма­н ко­ји је у све­му ан­ти­рат­ни. Ли­ко­ве у роману Васић ни­је наоружавао мр­жњом. Он их је налазио у вр­тло­гу ра­та где су се затекли и били при­ну­ђе­ни ...

Опширније...


Корона

Додати у корпу

Цена: 720 дин.

У роману Корона Милић Петровић Рајом прати ратне догађаје који су изазвани муслиманским нападом на српске сватове и убиством младожењиног оца пред Старом српском црквом у Сарајеву 1. марта 1992. године.   Читалац ...

Опширније...