Проза


Јелена, мајка које нема

Додати у корпу

Цена: 800 дин.

Два приповедачка амбијента уткана су у роман Јелена, мајка које нема. Први је ратни, смештен с десне стране Дрине, а други поратни – наставља се с леве стране реке. Први је узрок другоме, али узрок бива потиснут ...

Опширније...


Ружокрадица

Додати у корпу

Цена: 800 дин.

„[…] Ру­жо­кра­ди­ца је сли­ка ег­зи­стенци­јал­ног и ду­хов­ног од­раста­ња мла­дих, тра­же­ње и нуђе­ње од­го­во­ра на пи­та­ња ко смо и шта же­ли­мо од око­ли­не ...

Опширније...


Кад падне магла

Додати у корпу

Цена: 660 дин.

Кад падне магла је роман о љубави и страсти, о односу између жене и мушкарца, оца и сина, млађе и старије генерације.   Реч је о писцу Вукашину Алексићу, његовом сину Зорану и девојкама Соњи и Лидији, о ...

Опширније...


Књига мудрости и глупости

Додати у корпу

Цена: 840 дин.

Симо Пургић је сабрао народне пословице и афоризме, мудре изреке великих умова, глупости које су изрекле или починиле познате личности, и кратке поучне приче.   У свом предговору, аутор је записао следеће:   „Што ...

Опширније...


Игром до смисла

Додати у корпу

Цена: 660 дин.

Радојка Милошевић у својој новој прозној збирци бележи запажања о животу, људима, различитим појавама и околностима. Њена реч је некад блага и мека, а некад убојита и иронична. Радмила је међу корице ове књиге сабрала ...

Опширније...


Губер кућу гради

Додати у корпу

Цена: 550 дин.

„Да­ни­ло Ка­пор пре­о­бли­ку­је усме­ну ко­лек­тив­ну при­чу у пи­са­ни књи­же­ви текст, у чи­јем је сре­ди­шту, као и у прет­ход­ним књи­га­ма, ми­кро-то­по­ним Ву­ко­до, ...

Опширније...