Проза


Priče slomljenog ogledala

Додати у корпу

Цена: 900 дин.

Наташа је девојка која живи у модерном времену и покушава да се прилагоди неким новим, модерним правилима живљења. Иако другачијег карактера и васпитања, она даје све од себе у тој борби прилагођавања. Пада и устаје, преиспитује ...

Опширније...


Душа у пепелу

Додати у корпу

Цена: 1150 дин.

Млад човек, рођен, одрастао и увучен у ратни вир у Вуковару – има ли уопште избора у бирању теме за писање? Бранко Бубало пише зато што мора, што има потребу да својим личним искуством, својим сведочењем, допринесе утврђивању ...

Опширније...


Капетанова сабља

Додати у корпу

Цена: 870 дин.

У збирци приповедака Капетанова сабља, Радисав Машић осветљава ликове и догађаје из свог родног Горњег Подриња. Лепота стила и лакоћа приповедања главне су одлике Машићевог наративног проседеа. Неодвојиви од краја ...

Опширније...


Јелена, мајка које нема

Додати у корпу

Цена: 800 дин.

Два приповедачка амбијента уткана су у роман Јелена, мајка које нема. Први је ратни, смештен с десне стране Дрине, а други поратни – наставља се с леве стране реке. Први је узрок другоме, али узрок бива потиснут ...

Опширније...


Ружокрадица

Додати у корпу

Цена: 800 дин.

„[…] Ру­жо­кра­ди­ца је сли­ка ег­зи­стенци­јал­ног и ду­хов­ног од­раста­ња мла­дих, тра­же­ње и нуђе­ње од­го­во­ра на пи­та­ња ко смо и шта же­ли­мо од око­ли­не ...

Опширније...


Кад падне магла

Додати у корпу

Цена: 660 дин.

Кад падне магла је роман о љубави и страсти, о односу између жене и мушкарца, оца и сина, млађе и старије генерације.   Реч је о писцу Вукашину Алексићу, његовом сину Зорану и девојкама Соњи и Лидији, о ...

Опширније...