Поезија


Сребром сија Бистрица

Додати у корпу

Цена: 520 дин.

приређивачи: Дражен Јашовић и Голуб Јашовић   У књизи Сребром сија бистрица, зборнику песама о реци Бистрици, заступљена су 53 српска песника. Одабране песме о Бистрици разнолике су по времену настанка ...

Опширније...


Црква сељачких јутрења

Додати у корпу

Цена: 340 дин.

„Од Ра­ди­во­ја Про­ко­пље­ви­ћа, ов­да­шњег и сваг­да­шњег пе­сни­ка, књи­жев­ног на­ме­сни­ка, до­би­ли смо на по­клон и ужи­ва­ње књи­гу, на­шу сли­ку и при­ли­ку ...

Опширније...


Писмо галебу

Додати у корпу

Цена: 470 дин.

„Ми­лин­ко­ви­ће­ва по­е­зи­ја је за ча­сне љу­де, са ја­сним опре­де­ље­њи­ма пре­ма чо­ве­ку; она је за оне чи­та­о­це ко­ји се ру­ко­во­де све­тло­шћу  и по­ле­том ...

Опширније...


Испирање злата

Додати у корпу

Цена: 470 дин.

„Основни мотив и главни јунак песничког казивања стихозбирке Испирање злата јесте лирски субјект отелотворен у речни вал знаних и безимених вода, који тражи, слика, ваја, гради, ствара, посматра и/или креира фактографске ...

Опширније...


Песме и пјесме

Додати у корпу

Цена: 320 дин.

Песничка збирка Бошка Ломовића Песме и пјесме садржи љубавне, боемске, рефлексивне и сатиричне песме. Међу 40 наслова, формом и садржајем издваја се циклус „Тринаест десетерачких руковети“, у коме песник транспонује ...

Опширније...


Са Флором на ти

Додати у корпу

Цена: 320 дин.

Песничка збирка Са Флором на ти представља својеврстан лирски хербаријум, који нам дочарава природне лепоте и визуелно-чулне сензације: боје, мирисе и звуке песникиног родног краја. У тим сликама се назиру успомене ...

Опширније...