Поезија


Отисци буђења

Додати у корпу

Цена: 460 дин.

„Бу­ђе­ње је гра­ни­ца сна и ја­ве, не­што као по­лу­ја­ва – по­лу­сан. За­пра­во, и сан и ја­ва. А  Оти­сци бу­ђе­ња ујед­но су оти­сци пр­сти­ју, ко­ји пом­но бе­ле­же ...

Опширније...


Добрички цветови

Додати у корпу

Цена: 490 дин.

„Во­ји­слав Ми­лић при­ме­њу­је го­вор сво­га за­ви­ча­ја на про­сто­ру ис­точ­но од Про­ку­пља, где сe на­ла­зе оп­шти­не Ме­ро­ши­на, Жи­то­ра­ђа и До­ље­вац, пр­ва ...

Опширније...


Којекуде – Срби у памет се

Додати у корпу

Цена: 550 дин.

Ко­је­ку­де – Ср­би у па­мет се, eпски спев Не­дељ­ка С. По­па­ре ис­пе­ван је у де­се­тер­цу, нај­че­шћем сти­ху срп­ске еп­ске по­е­зи­је, ко­ји се сма­тра и нај­зре­ли­јим ...

Опширније...


О граде мој; завичајна антипоема

Додати у корпу

Цена: 520 дин.

У стихозбирци О, граде мој Никола Цветковић опева пејзаж лесковачког Хисара, живот на његовим обронцима, историјске прилике и неприлике с краја друге половине 20. века па све до времена докле сеже његово сећање и ...

Опширније...


Манифест - песме очаја

Додати у корпу

Цена: 520 дин.

На савремен и отворен начин, аутор говори о свом умору од света, о згражавању над светском похлепом, злобом и греховима. Песник реагује како на промене у свом душевном стању, тако и на застрашујућа збивања у свом окружењу. ...

Опширније...


Сребром сија Бистрица

Додати у корпу

Цена: 520 дин.

приређивачи: Дражен Јашовић и Голуб Јашовић   У књизи Сребром сија бистрица, зборнику песама о реци Бистрици, заступљена су 53 српска песника. Одабране песме о Бистрици разнолике су по времену настанка ...

Опширније...