Поезија


Преобразбе

Додати у корпу

Цена: 660 дин.

„По­ли­фо­ни умет­ник (ва­јар, сли­кар, ли­ков­ни и књи­жев­ни кри­ти­чар и исто­ри­чар, пе­сник и пи­сац крат­ке про­зе) Бал­ша Рај­че­вић огла­ша­ва се но­вом пе­снич­ком ...

Опширније...


Šta bi rekao Che?

Додати у корпу

Цена: 870 дин.

У својој најновијој збирци поезије, Александар Милошевић, песник слободарског духа и широке ерудиције, проговара у име успаваних маса, тражећи од појединаца и народа да не пристају на ропство, неправду, злоупотребу. ...

Опширније...


Поруке љубави краљице Итаке

Додати у корпу

Цена: 300 дин.

Јелица Роћеновић пише искрено и емотивно, надахнута лепотом живота, лепотом човека као узвишеном сликом универзума, мелодијом речи у свом изворном значењу и космичком музиком која извире из њеног песничког бића...   ...

Опширније...


Српски народ од свога постања у жижи је светског битисања

Додати у корпу

Цена: 860 дин.

„Не­дељ­ко По­па­ра је сво­јим жи­вот­ним опре­де­ље­њем вој­ник, по обра­зо­ва­њу со­ци­о­лог, а по во­ка­ци­ји по­е­та. Ако то­ме до­да­мо да је и срп­ски гу­слар – ...

Опширније...


Док неба буде

Додати у корпу

Цена: 500 дин.

Својом првом песничком збирком Док неба буде, Славко Зорић се представио као озбиљна и формирана песничка појава. Наглашеним и изузетно сензуалним приступом љубавној тематици, обојеној јаком еротичном бојом, аутор ...

Опширније...


Небеска Скадарлија

Додати у корпу

Цена: 640 дин.

„У пе­снич­кој има­ги­на­ци­ји Угље­ше Рај­че­ви­ћа не­ма велтш­мер­ца и свет­ских бо­ем­ских те­ма и три­ле­ма не­го већ­ма не­ко­ли­ко ви­ње­та, тач­ни­је пор­тре­та ...

Опширније...