Поезија


Док се не јаве пијетли

Додати у корпу

Цена: 700 дин.

У књи­зи Бранислава Илића Док се не ја­ве пи­је­тли сме­њу­ју се раз­ли­чи­та жи­вот­на ис­ку­ства и са­зна­ња, гор­ка ис­ку­ства и гу­би­ци. /.../ Про­ми­чу слај­до­ви успо­ме­на ...

Опширније...


Тражим помиловање – лирске дискусије с Душановим закоником

Додати у корпу

Цена: 900 дин.

Приредио: Станиша Тутњевић Ликовна опрема: Миливоје Унковић   „Збирку Тражим помиловање – Лирске дискусије с Душановим закоником, ...

Опширније...


У златној смоли ћилибара

Додати у корпу

Цена: 300 дин.

„Ше­ста књи­га пе­са­ма Оли­ве­ре Ше­ста­ков до­но­си нам ње­ну, са­да већ уве­ли­ко пре­по­знатљи­ву, по­е­ти­ку. Гра­ђе­ви­ну ко­ју је гра­ди­ла у претход­них пет књи­га ...

Опширније...


Биље света оком детета

Додати у корпу

Цена: 480 дин.

Радојка Милошевић доноси своју нову збирку поезије, овог пута инспирисану лепотом природе.   „Де­цо на­ша, до­бра, дра­га, по­гле­дај­те око пра­га, иж­џи­кља­ле вла­ти тра­ве, ане­мо­не ...

Опширније...


До мене је

Додати у корпу

Цена: 300 дин.

„Пред на­ма је збир­ка ре­флек­сив­не по­е­зи­је. По­ла­зе­ћи од то­га да је Љи­ља­на љу­би­тељ ениг­ма­ти­ке, за­го­не­та­ња, кви­зо­ва, чи­та­ју­ћи па­жљи­во ње­не ...

Опширније...


Распукле зоре

Додати у корпу

Цена: 500 дин.

„Слу­же­ћи се ло­кал­ним то­по­ни­ми­ма Јо­јић на за­ни­мљив на­чин по­да­сти­ре сти­хо­ве о ле­по­ти­ци Пи­ви, ње­ном чу­де­сном ка­њо­ну и је­зе­ру, свом род­ном ...

Опширније...