Народна књижевност


Јунаци из устаничке епопеје Филипа Вишњића

Додати у корпу

Цена: 900 дин.

Фи­лип Ви­шњић је ис­пе­вао два­на­ест пе­са­ма о љу­ди­ма и до­га­ђа­ји­ма из Пр­вог срп­ског устан­ка 1804–1813. Ство­рио је је­дин­стве­ну епо­пе­ју о бо­је­ви­ма про­тив ...

Опширније...


Милош Обилић у народној поезији и легенди

Додати у корпу

Цена: 960 дин.

приредио: Стево Ћосовић   Књи­га „Ми­лош Оби­лић у на­род­ној по­е­зи­ји и ле­ген­ди“, садржи че­тр­де­сет текстуалних прилога – на­род­них ...

Опширније...


Српске народне приче о животињама

Додати у корпу

Цена: 680 дин.

„До­ти­ца­ји с бо­га­тим и мно­го­стру­ким ми­то­ло­шким све­том сва­ка­ко се очи­ту­ју у на­род­ним при­ча­ма о жи­во­ти­ња­ма. Те при­че не бли­ста­ју ле­по­том ...

Опширније...


Најлепше народне бајке

Додати у корпу

Цена: 680 дин.

„Народне бајке су настале у тамним вековима прошлости, у време „пре света“ када је човек живео у хармонији са спољним окружењем, дубоко свестан своје немоћи и зависности од непредвидљивих природних сила. Настале ...

Опширније...


Шаљиве народне приче

Додати у корпу

Цена: 780 дин.

приредио: Стево Ћосовић     Шаљива народна прича означава најчешће краћу прозну форму која садржи комичне радње и ситуације представљене у различитим видовима – ...

Опширније...


Шаљиве народне песме

Додати у корпу

Цена: 580 дин.

приредио: Драгољуб Јекнић   Књига садржи избор најзанимљивијих шаљивих, претежно лирских народних песама. Приређивач је одабрао оне шаљиве песме које садрже елементе универзалности и које се намећу својом ...

Опширније...