Народна књижевност


Милош Обилић у народној поезији и легенди

Додати у корпу

Цена: 960 дин.

приредио: Стево Ћосовић   Књи­га „Ми­лош Оби­лић у на­род­ној по­е­зи­ји и ле­ген­ди“, садржи че­тр­де­сет текстуалних прилога – на­род­них ...

Опширније...


Српске народне приче о животињама

Додати у корпу

Цена: 680 дин.

„До­ти­ца­ји с бо­га­тим и мно­го­стру­ким ми­то­ло­шким све­том сва­ка­ко се очи­ту­ју у на­род­ним при­ча­ма о жи­во­ти­ња­ма. Те при­че не бли­ста­ју ле­по­том ...

Опширније...


Најлепше народне бајке

Додати у корпу

Цена: 680 дин.

„Народне бајке су настале у тамним вековима прошлости, у време „пре света“ када је човек живео у хармонији са спољним окружењем, дубоко свестан своје немоћи и зависности од непредвидљивих природних сила. Настале ...

Опширније...


Шаљиве народне приче

Додати у корпу

Цена: 780 дин.

приредио: Стево Ћосовић     Шаљива народна прича означава најчешће краћу прозну форму која садржи комичне радње и ситуације представљене у различитим видовима – ...

Опширније...


Шаљиве народне песме

Додати у корпу

Цена: 580 дин.

приредио: Драгољуб Јекнић   Књига садржи избор најзанимљивијих шаљивих, претежно лирских народних песама. Приређивач је одабрао оне шаљиве песме које садрже елементе универзалности и које се намећу својом ...

Опширније...


Записи протином руком; српске народне приповетке, народне пословице и изреке, етнографски списи

Додати у корпу

Цена: 650 дин.

приредио др Миливој Родић   Записи протином руком представљају богату збирку етнографских записа, народних приповедака, пословица и изрека из Поткозарја, из којих се ...

Опширније...