Критика


Из дневника о прочитаним књигама

Додати у корпу

Цена: 700 дин.

Текстовима у овој књизи Тања Прокопљевић успоставља приснију и непосреднију комуникацију критичара са писцима и њиховим делима и притом пажљиво чува ону деликатну меру равнотеже између нескривене емпатије за дела ...

Опширније...


Племенити калемци, књижевни спорови и светови, тумачења и критике

Додати у корпу

Цена: 900 дин.

У својој новој књизи књижевне критике, др Мићо Цвијетић доноси анализе књижевног дела Лазе Костића, Вељка Петровића, Иве Андрића, Радована Вучковића, Ћамила Сијарића, Милосава Тешића, Рајка Петрова Нога и других старих ...

Опширније...


Лирска мисаоност Десанке Максимовић

Додати у корпу

Цена: 900 дин.

Као уредник штампаног и дигиталног издања Целокупних дела Десанке Максимовић и вишегодишњи управник Задужбине Десанке Максимовић, Станиша Тутњевић био је у прилици, да не кажемо у обавези, да прочита све што је ...

Опширније...


Огледи, бесједe, есеји

Додати у корпу

Цена: 800 дин.

„Са­др­жај Ри­ста­но­ви­ће­вих огле­да и сту­ди­ја обра­зло­жен је ја­сно де­фи­ни­са­ним ци­ље­ви­ма из­у­ча­ва­ња, са­о­бра­зним ана­ли­тич­ком при­сту­пу ...

Опширније...


На раскрсници, књига друга

Додати у корпу

Цена: 900 дин.

приредила Гордана Петковић Лаковић   „Зашто смо отишли је наслов једне бескрајне приче. Приче о народу чије је огњиште тамо далеко. Приче о људима који траже место ...

Опширније...


Књига о Синиши Кордићу

Додати у корпу

Цена: 600 дин.

Синиша Кордић измиче устаљеним представама о српским међуратним писцима двадесетог века из више разлога. Једним делом је, захваљујући својој бурној природи, и сам допринео да га важеће књижевно-историјске класификације ...

Опширније...