Капије љубави

Додати у корпу

Цена: 630 дин.

Аутор: Радослав Милошевић

Едиција: Савремена поезија

ISBN: 978-86-7396-340-2

Димензије: 14х21 cm, 97 стр.

Повез: броширано

Година: 2012.

Цена: 630

У збир­ци „Ка­пи­је љу­ба­ви“ пе­сник Ра­до­слав Ми­ло­ше­вић ни­же љу­бав­не мо­ти­ве из­ме­ђу ср­ца и ло­го­са, ис­ти­чу­ћи ле­по­те во­ље­ног би­ћа. Пе­сник че­сто при­бе­га­ва ма­ги­ји стиха, прожетог вером у љубав, али и патњом због ра­стан­ка. Из збир­ке из­би­ја по­ру­ка да је љу­бав сна­га ко­ја до­но­си но­во не­бо и но­ву на­ду.

 

Прочитајте одломак из књиге