Знамените жене и владарке српске

Додати у корпу

Цена: 690 дин.

Аутор: Миленко М. Вукићевић

Едиција: Векови

ISBN: 978-86-7396-308-2

Димензије: 14х21 cm, 128 стр.

Повез: броширано, илустр.

Цена: 690

Исто­ри­чар Ми­лен­ко М. Ву­ки­ће­вић (1867–1935) до­но­си у овој књи­зи жи­во­то­пи­се зна­ме­ни­тих срп­ских вла­дар­ки из сред­њег ве­ка. Ву­ки­ће­ви­ће­ви тек­сто­ви пружају инспиративан и свеж увид у занимљиве животе средњовековних Српкиња.

 

Прочитајте одломак из књиге