Радомир Бајо Јојић


Радомир Бајо Јојић рођен је у Пишчу, општина Плужине, 1942. године. Основну школу завршио је у Пишчу и Трси, а учитељску у Фочи. Трговачку школу је завршио у Београду. У Београду живи од 1965. године, а од 1969. до 2004. године радио је у Културно-образовном центру Чукарица. Радни стаж је провео на пословима образовања и културе. Објавио две збирке песама, две публицистичке и седам приповедачких књига. Објављиван је у више приређивачких књига: „Здравица љубави“, „Пјесме о мајци“, „Дурмиторски пјеснички вијенац“, „Реч у времену“, “Алманах Стенка“ и у више часописа, зборника и дневних листова. Песме су му превођене на македонски и руски језик.Члан је Књижевне заједнице Југославија, Клуба писаца Чукарица, Удружења књижевника Црне Горе и Удружења књижевника Србије.


Књиге: