Миленко М. Вукићевић


Миленко М. Вукићевић (1807–1935) заузима истакнуто место међу писцима српске историје. Написао је велики број историјских дела, монографија, расправа, студија и других научних прилога, а основу његовог историографског рада чини проучавање Првог српског устанка. Његово животно дело – обимна историјска монографија Карађорђе (I, 1907; II, 1912) представља синтетичку студију пространог захвата писану на основама дуготрајних изучавања научне литературе и архивске грађе.


Књиге: