Јован Мирковић


Јован Мирковић рођен је 1943. године у Субоцком Граду (Брезовац Субоцки), код Новске у Славонији. Студије историје завршио на Филозофском факултету у Сарајеву, где је похађао и постдипломске студије. Директор Спомен подручја Јасеновац био од 1978. до 1980. и од 1990. до 1991. године. У новембру 1991. избегао из Хрватске у Сарајево, а од маја 1992. живи у Београду. У Музеју жртава геноцида у Београду радио од 1999. до 2013. године. Има звање музејског саветника.

 

У свом историографском раду Јован Мирковић претежно се бави истраживањем геноцида над српским народом у Независној Држави Хрватској. Од посебних издања истичу се студија Objavljeni izvori i literatura o jasenovačkim logorima, Београд – Бања Лука 2000. (библиографија са анализом око 2500 наслова посебних издања и чланака) и фотомонографија Злочини над Србима у Независној Држави Хрватској / Crimes Against Serbs in the Independent State Croatia, Београд 2014. Објавио, такође, више од педесет прилога у зборницима и часописима, а уредио је тридесетак зборника, каталога и других посебних издања. Са саопштењима учествовао на већем броју научних скупова. Као аутор или коаутор организововао више тематских изложби о геноциду.

 

*

 

Jovan Mirković was born in 1943 in Subocki Grad (Brezovac Subocki), near Novska in Slavonia. He graduated from the Faculty of Philosophy in Sarajevo, Department of History, where he also attended postgraduate studies. He was director of the Jasenovac Memorial Site from 1978 to 1980 and from 1990 to 1991. In November 1991 he fled from Croatia to Sarajevo. He has lived in Belgrade since May 1992. He worked in the Museum of Geno­cide Victims from 1999 to 2013 as a museum advisor.

 

The primary focus of Mirković’s historiographical work is the genocide against the Serbian people in the Independent State of Croatia. He published the study Objavljeni izvori i literatura o jasenovačkim logorima, Belgrade–Banjaluka, 2000 (bibliography with an analysis of around 2500 titles of special editions and articles about Jasenovac camps) and the photomonograph Злочини над Србима у Независној Држави Хрватској / Crimes Against Serbs in the Independent State Croatia, Belgrade, 2014. He has also published more than fifty papers in collec­tions of papers and magazines, and has edited around thirty collections of papers, catalogues and other special editions. He has participated in a num­ber of conferences. As an author or co-author, he has organised several thematic exhibitions on genocide.


Књиге: