Гордана Влаховић


Гордана Влаховић је рођена 1946. у Руђинцима код Врњачке Бање. Дугогодишњи професор српског језика и књижевности, реторике и беседништва у Економској школи у Крушевцу.

 

Објавила:

На ивици сна (приче), Багдала, 2002;

На лицима очи (приче), Багдала, 2004;

Истина, кад вам кажем (приче), Едука, 2006;

О чему год, о животу је (записи), Едука, 2009;

Са Саром, уз Књигу (огледи, прикази, есеји), Едука, 2011;

А возови су пролазили, давно... (приче), Свет књиге, 2012.

 

Члан је редакције часописа Багдала. Објављује у књижевној периодици (Багдала, Књижевне новине, Кораци, Траг, Стиг, Књижевник). Добитник је Светосавске повеље града Крушевца за развој културе, уметности и просвете.


Књиге: